Krok po kroku – jak ogłosić upadłość konsumencką?

W niniejszym artykule przedstawione zostały wszystkie elementy, które należy wziąć pod uwagę przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W pierwszej kolejności musimy ustalić, czy przysługuje nam uprawnienie do skorzystania z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej. Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka jest skierowana do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Więcej na ten temat pisałem w artykule: „Kto może ogłosić upadłość konsumencką?„.

Warto dodać, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą także mogą – pod pewnymi warunkami – ogłosić upadłość konsumencką, o czym dowiesz się w tekście: „Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?„.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy spełniamy warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Podstawową, kluczową wręcz przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest tzw. niewypłacalność, przez którą należy rozumieć trwały brak możliwości wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości należy pamiętać także o tzw. negatywnych przesłankach ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które znacznie utrudniają, a nawet uniemożliwiają wszczęcie procedury oddłużeniowej, np. przyczynienie się do powstania lub zwiększenia niewypłacalności  czy wcześniejsze doprowadzenie do umorzenia upadłości konsumenckiej.

Na temat przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej pisałem w artykule: „Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej„.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – wady oraz zalety

Jeśli posiadamy status konsumenta (bądź byłego przedsiębiorcy) oraz spełniamy warunki ogłoszenia upadłości, przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości musimy jeszcze zapoznać się ze skutkami ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Skutki te dzielą się bowiem na pozytywne, w postaci np. umorzenia długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości (oddłużenie) czyzawieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych i sądowych (Zalety upadłości konsumenckiej – dlaczego warto ją ogłosić?), ale również negatywne, gdzie szczególną uwagę należy zwrócić na utratę całego majątku, w tym wspólnego mieszkania małżonków (Jakie są wady upadłości konsumenckiej?).

Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy zatem rozważyć wszystkie okoliczności przemawiające za i przeciw. Może się bowiem okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu porozumienie się z wierzycielami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ostatnim krokiem jest złożenie poprawnego pod względem formalnym oraz opłaconego wniosku o ogłoszenie upadłości (30 zł). Pamiętaj, ze wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnym formularzu. W artykule: „Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?” znajdziesz krótką instrukcję przygotowania wniosku o upadłość konsumencką.

Jeżeli nasz wniosek przejdzie tzw. kontrolę formalną dokonywaną przez sąd upadłościowy, spełnione są przesłanki – zarówno pozytywne, jak i negatywne – ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sąd powinien wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Pomoc radcy prawnego w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób, które chcą ogłosić upadłość konsumencką, począwszy od wyjaśnienia skutków ogłoszenia upadłości poprzez pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, aż do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli chciałbyś ogłosić upadłość konsumencką, ale nie wiesz, jak to zrobić bądź zastanawiasz się, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie, zapraszam do kontaktu. Dzięki mojej pomocy masz szansę na oddłużenie i nowy start bez długów.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.